SANDRA LATOTINAITE

Medlem av Den norske advokatforening
Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
Bachelograd i engelsk filologi fra Universitetet i Vilnius

Arbeidsområder:
Gjeldsinnkrevning (www.moneyback.no)
Eiendomsoppgjør
Byggerett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Kontraktsrett
Skatterett
Familierett

Arbeidserfaring:
2014 til dags dato – Advokat Sandra Latotinaite, egen praksis
2007 – 2014 – Advokatfirmaet Furuholmen AS

Mobile: +47 405 63 504
Faks: +47 638 13 052
sandra@latotinaite.no
Skype: latotinas

OLGA HALVORSEN

Medlem av Den norske advokatforening
Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
Mastergrad i engelsk og fransk oversettelse, Statlig høyskole for fremmede språk, Ukraina

Arbeidsområder:
Utlendingsrett
Strafferett
Familierett
Barnevernrett
Velferdsrett

Arbeidserfaring:
2013 til dags dato – Advokat Olga Halvorsen, egen praksis
2011–2013 – Advokatfirmaet Jostein Løken
2010–2011 – Utlendingsnemnda
2009–2010 – Advokatfirmaet NEAS
2009 – Utlendingsdirektoratet
2006–2009 – Politiets utlendingsenhet

Mobile: +47 414 79 316
Faks: +47 638 13 052
post@advokatolgahalvorsen.no

GRACJA SKALLERUD

Medlem av Den Norske Advokatforening
Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Warszawa

Arbeidsområder:
Barnevernrett
Familierett
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Selskapsrett
Byggerett
Strafferett
Trygderett

Arbeidserfaring:
2018 – Advokatfirmaet Skallerud AS
2015–2018 – Advokatfirmaet Sylte AS

Mobile: +47 473 01 137
Faks: +47 638 13 052
gracja@advokatskallerud.no

HJEM | NYHETERTJENESTER | PRISER | KONTAKTER